CONTACT

Vragen? Suggesties? Contacteer ons!

Algemeen

GO! scholengroep Antwerpen
Thonetlaan 106A
2050 Antwerpen
03 360 82 90
secretariaat@go-antwerpen.be

Scholen en centra

Ben je op zoek naar de contactgegevens van een van onze scholen of centra?

Ga dan naar scholen en centra >>

specifieke contacten

Voor verschillende domeinen hebben we  specifieke contactpersonen. Wil je informatie delen of heb je een vraag? Contacteer hen dan rechtstreeks. 

Ga naar de specifieke contactenlijst >>

Specifieke contactenlijst

Algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor het dagelijkse beleid van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op het niveau van de scholengroep, na goedkeuring door de raad van bestuur. 

Danielle Van Ast 
ad@go-antwerpen.be

COÖrdinerend directeur secundair onderwijs

De scholengemeenschap secundair onderwijs is een vorm van bijzondere en verregaande samenwerking op diverse vlakken tussen scholen van het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs. Aan het hoofd van deze scholengemeenschap secundair onderwijs staat een coördinerend directeur (codi).

Ann Cuvelier 
codi@go-antwerpen.be

Directeurs-coördinatoren basisonderwijs

De scholengemeenschap basisonderwijs is een vorm van bijzondere en verregaande samenwerking op diverse vlakken tussen scholen van  het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs. Aan het hoofd van deze scholengemeenschap staan twee directeurs-coördinatoren. (dico)

Bart Andries 
Francine Nooyens
dico@go-antwerpen.be

 

domeinverantwoordelijken centrale diensten

De werking van onze centrale diensten is toegespitst op: 

  • kennis opbouwen, verwerken, beheren, ontwikkelen en delen;
  • beleid ontwikkelen, positioneren en uitdragen;
  • dienstverlening organiseren, integreren en professionaliseren.

Onze centrale diensten zijn gevestigd op GO! campus Leerhaven, Thonetlaan 106 A, Linkeroever, Antwerpen. 

 

Financiën
Marc de Cock
fin@go-antwerpen.be

ICT
Steven De Roeck
ict@go-antwerpen.be

Infrastructuur
Rachel Lincer
infrastructuur@go-antwerpen.be

Pers & Communicatie
Joke Temmerman
communicatie@go-antwerpen.be

Personeel
Chantal Huybrecht
personeel@go-antwerpen.be

Veiligheid & Preventie 
Ronald Dom
preventie@go-antwerpen.be

 

Raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd voor het algemeen, het materieel en het financieel beleid van de scholengroep en voor bepaalde aspecten van het pedagogisch beleid en van het personeelsbeleid.

 

Vertrouwenspersoon

  • Vertrouwelijke gesprekken (inzake conflicten, geweld, pesterijen, stressklachten, …)
  • Bemiddeling
  • Ondersteuning bij re-integratie na ziekte
  • Adviserende rol